Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport na področju izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju:

 

1.    Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list RS št.18/77)

2.    Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (Uradni list RS št. 33/06)

3.    Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (Uradni list RS št. 57/04)

4.    Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list RS št.  10/12)

5.    Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli s posebnimi potrebami in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 59/07, 70/08, 5/11 in 56/14)

6.    Sklepi o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 33/99, 15/14)

7.    Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS št.  88/13)

8.    Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 88/13)

9.    Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje (Uradni list RS št. 7/70)

10.  Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno usposabljanje (Uradni list RS št. 27/70)

11.  Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami (Uradni list RS št. 4/12)

12.  Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list št. 88/13)