Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Seznam zakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport:

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB1, 40/14 ZIN)

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UPB2126/07, 65/08, 08/10, 82/13ZUP)

 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13111/1374/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, ZP-1)

 

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07-UPB1, ZUNEO)

 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.32/14 in 47/15 – ZZSDT, ZPDZC-1)

 

Konvencije, pomembne za področje dela Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

 

Konvencija o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ-MP, št. 15/90

 

Evropska konvencija proti dopingu v športu (Uradni list SFRJ-MP, št. 4-9/91)

 

Zakon o javni rabi slovenščine, (Uradni list RS, št. 86/04, 08/10, ZJRS)