Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novosti v zakonodaji

- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (UR. list RS, št. 33/2017)

- Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Ur. list RS, št. 41/2017)

- Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. list, RS, št. 41/2017) - Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) (Ur. list RS, št. 41/2017)

- Sprememba Navodil za prilagajanje izrednega štu¬dija v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 44/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šol¬stva (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (ur. list RS, št. 47/2017)

- Pravilnik o opozorilih o škodljivosti pitja alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah (ur. list RS, št. 51/2017)

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/2017)

- Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 51/2017)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 49/2017)