Skoči na vsebino

NOVICA

Novosti v zakonodaji

  • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), Ur. list RS, št. 9/2017
  • Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, UR. list RS, št.11/2017
  • Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici, Ur. list RS, št. 11/2017
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, Ur. list RS, št. 12/2017
  • Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, prilagojenih za izvajanje na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre, Ur. list RS, št. 12/2017
  • Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega splošnega izobraževanja Umetniška gimnazija, smer gledališče in film, Ur. list RS, št. 12/2017