Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Seznam ev. naročil 2017


Seznam evidenčnih naročil 2017 več:

Obvestilo o končanem javnem natečaju


obvestilo o javnem natečaju, več: ...

Novosti v zakonodaji


- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (UR. list RS, št. 33/2017) - Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega...

Sprejetje novega Zakona o športu


Dne 30. 5. 2017 je bil sprejet novi zakon o športu - ZŠpo-1. Veljati je začel 24. 6. 2017.  Več na spletnih straneh MIZŠ: ...

Novosti v zakonodaji


Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), Ur. list RS, št. 9/2017Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, UR. list RS, št.11/2017Pravilnik o dopolnilnem...

Novosti v zakonodaji - KPK


KPK je na svoji spletni strani objavila dokument »Ocena korupcijskih tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah s priporočili glede upravljanja identificiranih tveganj«. Komisija je priporočila...

seznam ev. naročil 2016


Seznam evidenčnih naročil v letu 2016