Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDSTAVITVE IN POROČILA

Strateške usmeritve in prioritete dela za leto 2019

 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ v sestavi ministrstva bo v tekočem letu na podlagi določenega letnega programa, v soglasju s pristojnim ministrom, še naprej, upoštevaje oceno tveganja na delovnem področju, v letu 2019 v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov na področju šolstva prioritetno poskrbel za spremljanje zakonitosti delovanja izobraževalnih organizacij s posebnim poudarkom na izvajanju določb Zakona o šolski prehrani. 

 

Nadzor na področju športa se bo nanašal na področje izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena  in namensko porabo javnih sredstev, nadzore na zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah in točenje alkohola ter izvajanja nadzorov Letnih programov športa na lokalni ravni. 

 

Vsebina pregledov v izrednih inšpekcijskih nadzorih na področju šolstva, glede na pretekle izkušnje, bo prvenstveno usmerjena v uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja,  predvsem na področju predšolske vzgoje ter primarnega in sekundarnega izobraževanja. Področja nadzora se usmerjajo na področje obravnave nasilja, ocenjevanja znanja, postopke imenovanja ravnateljev. Na področju športa pričakujemo pobude v zvezi z izvajanjem Zakona o športu. 

 

 V letu 2019 načrtujemo izvedbo:   
-    skupaj 130 rednih nadzorov (40 na področju šolstva in 90 na področju športa),
-    730 izrednih nadzorov na podlagi prejetih prijav (700 na področju šolstva in 30 na področju športa),  
-    5 ponovnih nadzorov na področju šolstva 
-    skupnih inšpekcijskih nadzorov na podlagi programa dela Inšpekcijskega sveta oz. posamičnih dogovorov in 
-    120 prekrškovniha postopkov ( 100 na področju šolstva in 20 na področju športa).