Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOGODKI

Obisk svetovalke Združenja evropskih ravnateljev ESHA in predsednice Nizozemskega združenja ravnateljev osnovnih in srednjih šol

V četrtek, 6. 4. 2016, sta Inšpektorat za šolstvo in šport obiskali Monique Westland, svetovalka Združenja evropskih ravnateljev ESHA, in Petra van Haren, predsednica Nizozemskega združenja ravnateljev osnovnih in srednjih šol, skupaj z Nives Počkar, predsednico združenja Ravnatelj, in Barbaro Novinec, ravnateljico Vrtca Galjevica. Organizacijo in delo Inšpektorata ter njegovo vlogo v slovenskem izobraževalnem sistemu jim je predstavil inšpektor dr. Jurij Šink.

 

V zanimivem pogovoru so si izmenjali izkušnje in poglede na razvoj inšpektoratov v obeh državah. Pri tem so se strinjali, da bi bilo treba okrepiti svetovalno vlogo in ugotavljanje kakovosti, s čimer bi bili inšpektorati v še večjo pomoč in oporo vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom ter drugim deležnikom.

 

Na sliki z leve:  Barbara Novinec, Monique Westland, Petra van Harendr, dr. Jurij Šink, Nives Počkar

STROKOVNO SREČANJE TER BIANNUAL MEETING EVROPSKE AGENCIJE ZA INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Alen Kofol se je kot nacionalni koordinator in predstavnik v predstavniškem telesu Evropske Agencije, udeležil letnega srečanja, ki je potekalo od 24.5.2016 do 27.5.2016 v Amsterdamu. Ena izmed pomembnih tematik srečanja je bila posvečena učinkovitemu in uspešnemu vključevanju otrok migrantov v vzgojno-izobraževalne sisteme. Organizirane so bile različne tematske delavnice ter evalvacije projektov, ki se odvijajo pod okriljem agencije.

 

Evropska Agencija za inkluzivno izobraževanje in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v letu 2016 praznuje svojo 20 letnico delovanja.

SREČANJE PROJEKTNE SVETOVALNE SKUPINE MEDNARODNEGA PROJEKTA "POLITIKE FINANCIRANJA INKLUZIVNIH IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV".

V Vilnusu, Litva, se je od 20.6. do 22.6.2016 odvijalo drugo srečanje projektne svetovalne skupine mednarodnega projekta » Politike financiranja inkluzivnih izobraževalnih sistemov«.

 

Projekt poteka pod okriljem Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter inkluzivno izobraževanje. Projekt je financiran s strani evropske komisije, številka projekta: 562142-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA3-PI-FORWARD . Trajanje projekta: od 01-01-2016 do 31-12-2018. Slovenija je ena izmed šestih partneric projekta. Ostale partnerice projekta so še: Portugalska, Italija, Norveška, Nizozemska, Litva.

 

Srečanja se je udeležil član projektne svetovalne skupine iz Slovenije Alen Kofol, inšpektor svetnik

 

POROČILO O ORGANIZACIJI PRIMERA ŠTUDIJE DOBRE PRAKSE V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA INKLUZIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

15.-17. Junij 2016, Ljubljana, Slovenija

 

V Ljubljani se je od 15.6. do 27.6.2016 odvijalo srečanje strokovnjakov mednarodnega projekta » Inkluzija v predšolskem obdobju«. Projekt poteka pod okriljem Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter inkluzivno izobraževanje. Srečanja se je udeležilo 10 strokovnjakov s področja inkluzije v predšolskem obdobju iz 8 različnih držav.

 

Primer dobre prakse je bil predstavljen v vrtcu Jelka. Udeleženci srečanja so imeli tako priložnost prisostvovati pri vzgojnem procesu, se srečati s predstavniki staršev, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci vrtca in zunanjimi strokovnjaki na področju predšolske vzgoje. Slovenija je bila izbrana, kot ena izmed osmih primerov dobre prakse v Evropi, izmed 32 prispelih predlogov. Srečanje so v sodelovanju z Evropsko agencijo organizirali dr. Erna Žgur, Petra Kočar in Alen Kofol.

 

Na srečanju so udeleženci podrobno spoznali slovenski izobraževalni sistem ter organizacijo predšolske vzgoje v povezavi z inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju.

 

 

 

 

Delovni sestanek v okviru projekta COUNTRY POLICY REVIEW AND ANALYSIS 19. - 20. september, 2016, Bruselj, Belgija

 

V Bruslju, Belgija, se je 19. 9. 2016 do 20.9. 2016 odvijalo prvo delovno srečanje v okviru druge faze projekta, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Belgija, Estonija, Grčija, Madžarska, Slovaška in Španija.

 

v prvi fazi tega projekta so sodelovale sledeče države: Francija, Italija, Litva, Malta, Norveška, Portugalska, Velika Britanija in Škotska.

 

Prvo delovno srečanje je bilo namenjeno zaključku prve faze projekta in na podlagi ugotovitev pričeti z drugo fazo, v kateri sodeluje tudi Slovenija. Predstavljena so bila osnovna izhodišča projekta in metodologija projekta.

 

Osnovni namen projekta je notranja refleksija glede razvoja inkluzivnih politik držav. v ta namen je Evropska Agencija razvila poseben vprašalnik, ki notranje reflektira razvoj posamezne države na področju politik inkluzivnega izobraževanja.

 

Poročilo pripravil: Alen Kofol

MEDNARODNA "PEER COUNSELLING" KONFERENCA V BUKAREŠTI OD 17.10-2016 DO 19.10.2016

S strani Evropske komisije in v sodelovanju z Evropsko agencijo za inkluzivno izobraževanje in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami je Alen Kofol, zunanji svetovalec za področje inkuzivnega izobraževanja oseb s posebnimi potrebami ( Peer Counsellor), sodeloval na Mednarodni Peer Counselling konferenci, ki se je odvila v Bukarešti od 17.10.2016 do 19.10.2016.

 

Tematika mednarodne Peer Counselling konference , ki jo je organiziralo romunsko ministrstvo za izobraževanje, se je navezovala na: » Support for the inclusion of SEN students in mainstream education – an integrated approach«. V okviru konference so poleg Alena Kofola sodelovali še Peer Counsellorji iz Nemčije, Latvije, Češke, Belgije in Francije.

 

Na konferenci je Alen Kofol, kot eden izmed govorcev, predstavil slovenski model Inkluzije in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter aktivno sodeloval v različnih tematskih delavnicah na temo izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in vključevanju te skupine otrok v redne vzgojno-izobraževalne ustanove. Konference se je udeležilo preko 100 strokovnjakov iz različnih delov Romunije.

»EUROPE BEGINS IN LAMPEDUSA«, Lampedusa, Italija, 30.9.2016 do 3.10.2016

 

 V okviru projekta Italijanskega ministrstva »EVROPA se začne v Lampedusi« se je Alen Kofol skupaj s tremi dijaki in učiteljem Gimnazije Antona Aškerca udeležil mednarodnega srečanja, ki je bilo namenjeno spoznavanju begunske problematike na otoku Lampedusa.

 

Pripravljenih je bilo več delavnic ( delavnica o nenasilnem govoru, delavnica o kulturnih raznolikostih, delavnica o prvi pomoči beguncem) ter obisk zaščitenega območja, kjer sprejemajo prestrežene begunce iz morja in prostorov italijanske obalne straže. Zadnji dan srečanja je bil organiziran skupni shod do vrat Europe, kjer je bila organizirana komemoracija ob tragediji, ki se je zgodila 3. Oktobra 2013, kjer je umrlo 368 beguncev.

Srečanje svetovalne skupine »FINANCING POLICIES FOR INCLUSIVE EDUCATION SYSTEMS (FPIES)«, COUNTRY ANALYST AND PAG MEMBER MEETING, Burnham, Anglija, od 3.10.2016 do 4.10.2016

Evropska agencija za inkluzivno izobraževanje in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami je od 3. do 4. 10.2016 organizirala 3. srečanje članov projektne svetovalne skupine projekta Financiranje inkluzivnega izobraževanje.

 

V projektu sodeluje Alen Kofol kot član svetovalne skupine projekta ( PAG member), ki usklajuje in koordinira celotne projekt. V Burnhamu so se članom skupine prvič pridružili tudi eksperti, ki bodo sodelovali v projektu. Slovenijo bo zastopala doc. dr. Vanja Kiswarday iz pedagoške fakultete v Kopru, oddelek za inkluzivno pedagogiko.

STROKOVNO SREČANJE TER BIANNUAL MEETING EVROPSKE AGENCIJE ZA INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI NA MALTI

 

Alen Kofol se je kot nacionalni koordinator in predstavnik v predstavniškem telesu Evropske Agencije, udeležil letnega srečanja, ki je potekalo od 4.4.2017 do 8.4.2017 na Malti.

 

Ena izmed pomembnih tematik srečanja je bila posvečena mednarodni konferenci na temo » Raising achievement of All Learners in Inclusive Education« V oviru projekta Country Policy Review and Analysis je imel svoj prispevek tudi Alen Kofol. Organizirane so bile različne tematske delavnice ter evalvacije projektov, ki se odvijajo pod okriljem agencije.