Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA ŠPORT

Šport – definicija CIEPS (1968, UNESCO):

 

»Vsaka športna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem duhu. Ni športa brez Fair Playa.«